Pobijanje Ahl-ul-Bid`a nije Džarh wa Ta`dîl

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li se upozoravanje protiv današnjih sekti i otkrivanje njihovih grešaka i pojedinaca koji su odstupili od osnova i manhadža Selefa smatra kritikom i pohvalom (Džarh wa Ta`dîl)?

Odgovor: Mnogo sam vam puta rekao da se Džarh wa Ta`dîl odnosi na nauku lanaca prenosilaca i Hadîtha – a time se bave isključivo Muhaddithûn.

Što se pobijanja neistomišljenika tiče, to ne spada u Džarh wa Ta`dîl. To je objašnjavanje istine a pobijanje neistine – i to dakle nije Džarh wa Ta`dîl. Svrha ne treba biti kritikovanje osobe, nego objašnjavanje istine i učinjenih grešaka. Ne radi se dakle o osobama – tako da bi u pitanju bio Džarh wa Ta`dîl.