Pobijanje Ahl-ul-Bid`a je `ibâdah i Džihâd

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki pozivači kažu da se čovjek treba pozabaviti svojim vlastitim nedostacima a ne tuđim, te smatraju da ne treba pobijati Ahl-ul-Bid`a…

Odgovor: Ne, ne. To nije tačno. Naređivanje dobra, odvraćanje od zla i pobijanje neistomišljenika je `ibâdah. To je `ibâdah i Džihâd na Allâhovome putu. On treba kombinovati te dvije stvari; preispitati sebe – a izvršavati svoju obavezu kada je u pitanju objašnjavanje istine, pozivanje u Allâhovu vjeru i drugo.