Pobijaj Ahl-ul-Bid`a i pojašnjavaj manhadž Selefa

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je tačno da je od manhadža pravednih Selefa da neki učenjaci pobijaju sljedbenike novotarija i strasti, a da ih drugi ne pobijaju nego da samo objašnjavaju manhadž Selefa – te da na taj način upotpunjavaju jedni druge?

Odgovor: Radi i jedno i drugo; pobijaj sljedbenike novotarija i one koji uvode stvari u vjeru – i pojašnjavaj manhadž Selefa.