Plastična operacija dječaka sa deformisanim ušima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Moj sin ima deformisane uši, zbog čega ga školski drugovi stalno ismijavaju. Da li mu je dozvoljeno izvršiti plastičnu operaciju?

Odgovor: Da. Ukoliko doktori utvrde da ih je moguće popraviti i ukloniti njihov deformitet, to ne predstavlja problem.