Plakati sa Dhikrom u masdžidima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za vješanje Adhkâr na zid koji se nalazi ispred klanjača nakon namaza?

Odgovor: To rade neuki ljudi i samoinicijativna omladina. U masdžidima se ne trebaju vješati nikakvi tekstovi, a na njihovim zidovima ne treba ništa pisati – jer sve to ometa klanjače.

Neka onaj ko želi podučiti ljude Dhikru to učini na drugi način; može im podijeliti autentične Adhkâr ili ih podučiti njima. Nije ih međutim dozvoljeno vješati u masdžidima. Masdžidi moraju biti slobodni od tih plakata.