Plakati nisu podučavanje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Vidimo kako mnogi laici puste jak mlaz vode, tako da se voda rasipa. Da li nam je dozvoljeno u WC-u i kod česmi objesiti hadîth:

“Ne rasipaj vodu, pa makar bio kod rijeke koja teče” (Ibn Mâdžah 459 i 460)?

Odgovor: Ne, nemoj ništa stavljati, ali poduči ljude u džamijama i na predavanjima. Poduči ljude bez plakata. Plakati nisu podučavanje i ljudi im ne pridaju važnost.