Pio vodu dvije minute nakon zore

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Treba li onaj ko popije vodu dvije minute nakon Adhâna za Sabah napostiti taj dan?

Odgovor: Ukoliko je siguran da je pio nakon nastupa zore, u tome slučaju treba napostiti taj dan. Ukoliko međutim nije siguran, u tome slučaju je u osnovi i dalje noć – a sva hvala pripada Allâhu.