Pijte sa čistih izvora, a izbjegavajte `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa i njegove pristalice

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: al-Lubâb, strana 185

Pitanje: Neki kažu da se znanje mora uzimati od učenjaka koji slijede manhadž po imenu Salafijjah `Ilmijjah. Da li je preporučeno uzimati znanje od njih?

Odgovor: Ukoliko osoba slijedi manhadž Selefa, a ne posjeduje zabludu i poziva na manhadž Selefa – obavezno je uzimati znanje od njega. Znanje se međutim ne uzima od onih koji slijede neistinu. Selefi su običavali govoriti:

“Uistinu je ovo znanje vjera, pa zato pazite od koga uzimate vašu vjeru.”

Ukoliko bi osoba krenula pričati, tražili su od njega da kaže ko su njegovi ljudi. Ukoliko bi naveo Ahl-ul-Bid`a, od njega ne bi uzimali ništa. Ukoliko bi naveo Ahl-us-Sunnah, od njega bi uzimali znanje. Allâhova vjera se ne uzima od ljudi koji slijede neistinu. Oni varaju i miješaju neistinu sa istinom – da bi raširili svoju neistinu.

Student mora biti na oprezu kada su u pitanju izvori njegove vjere, tako da pije isključivo sa čistih izvora knjiga Selefa i iskrenih i vjerodostojnih ljudi, koji podučavaju ove knjige i željno šire Sunnah Allâhovoga poslanika  i njegov istinski manhadž, i upućuju ljude – a spašavaju ih od zablude i razornih puteva.

Pitanje: Kada je spomenuo Salafijjah `Ilmijjah, pitalac je mislio na pristalice `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa i njemu sličnih.

Odgovor: Ovi ljudi nazivaju zabludu znanjem, a Khalafijju nazivaju Salafijjom. Allâh ih je otkrio. Oni se trebaju izbjegavati. Opasniji su od drugih. Nazivaju stvari njihovim suprotnostima. Ovi takozvani Salafijjah `Ilmijjah bore se protiv pravih Salafijjah `Ilmijjah. Bore se protiv prave Salafijje i Salafijjûn. Poznato je da su u zabludi, te se stoga trebaju izbjegavati.