“Peta pravna škola” Muhammada bin `Abdil-Wahhâb

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Oni takođe govore da je Muhammad bin `Abdil-Wahhâb osnovao novu pravnu školu i napustio okvire četiri pravne škole…

Odgovor: Traži od njih da pokažu tu pravnu školu Muhammada bin `Abdil-Wahhâb kojom je on napustio okvire četiri pravne škole. Reci im da ćemo im vjerovati ako nam pokažu da je Muhammad bin `Abdil-Wahhâb imao zasebnu pravnu školu.

Muhammad bin `Abdil-Wahhâb je bio Hanbalî. On je sam rekao da je Hanbalî i da je sljedbenik pravne škole Imâma Ahmada bin Hanbal. Držao se međutim ispravnih mišljenja sa dokazima. On dakle nije bio slijepi sljedbenik hanbelijske pravne škole, nego je uzimao stavove koji su bili zasnovani na dokazima iz Qur’âna i Sunneta – i od Imâma Ahmada i od drugih.