Pauza tokom Tawâfa i Sa`ja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Da li je osobi koja obavlja Hadždž dozvoljeno da tokom Tawâfa ili Sa`ja stane ili sjedne da bi se odmorio, a da zatim nastavi hodati?

Odgovor: Da, to mu je dozvoljeno. Učenjaci kažu da je Sunnah obaviti Sa`j bez prekida, a da to nije uslov. Na osnovu toga je u redu ukoliko bi se on odmorio da bi zatim nastavio – i u slučaju da je pauza duga. Sa`j je međutim bolji što je prekida manje.

Pitanje: Može li on tokom pauze izaći iz Mas`e (mjesta za Sa`j)?

Odgovor: Da, to je u redu. On može izaći i obaviti svoju potrebu, piti i slično.