Pasoš nevjerničke zemlje zbog odlaska u Džihâd u Bosnu i Hercegovinu

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

Prvo me je pitao o Džihâdu u Bosni i Hercegovini. Rekao sam mu da ne smatram da je tamo Džihâd. Kao što vam je poznato, ja smatram da se Džihâd ne čini pojedinačno protiv nevjernikâ koji imaju sve vrste oružja. Džihâd se čini sa islâmskim zemljama, ali znate i sami kakve su islâmske zemlje. Ukoliko se međutim može pomoći novcem, medicinskim tretmanom i slično, to je najmanje što nam je obavezno.

Prije oko sedmicu dana mi je rekao da je sada arapskome muslimanu nemoguće ući u te zemlje ukoliko nema strani pasoš. Upitao je da li je dozvoljeno izvaditi mađarski pasoš da bi se tamo moglo otići i pomoći. Rekao sam mu da to nije dozvoljeno jer je to pečat savezništva sa nevjernicima. To znači da osoba želi da mu se sudi nevjerničkim zakonima i zato traži od njih da mu izdaju ovaj nevjernički pasoš.