Panteizam je najveći Kufr

Panteizam je najveći Kufr

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: 

Pitanje: Šta kažemo osobi koja govori da se Allâh عز وجل nalazi svugdje, a kada mu kažemo da je Allâh iznad nebesa on kaže da mi utjelovljavamo Allâha.

Odgovor: Molimo Allâha za zdravlje. On je Hulûlî (panteista). Zar po njemu Allâh nije daleko od nečistoća i prljavih mjesta? Zar je On svugdje? To je, والعياذ بالله, najveći Kufr (nevjerstvo). Hulûlijjah su nevjernici. Oni negiraju Allâhovu uzvišenost koju je Allâh o Sebi potvrdio. Molimo Allâha za zdravlje.

[Panteisti (أهل وحدة الوجود) su oni koji vjeruju da je sve što postoji jedna stvarnost, a da su sve što vidimo aspekti Allâhovoga bića. Osnivač ovoga vjerovanja je Ibn `Arabî al-Hâtimî at-Tâ`î (umro 638. godine po Hidžri u Damasku)]