Oženi mene i moju prijateljicu!

Oženi mene i moju prijateljicu!

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: 

Pitalac: Čovjek je zaprosio sestru, a ona mu je postavila uslov da mora oženiti i njenu prijateljicu. Šta vi mislite o ovome uslovu?

an-Nadžmî: Šta? Da oženi…?

Pitalac: Njenu prijateljicu.

an-Nadžmî: Zajedno sa njom?

Pitalac: Da.

an-Nadžmî: U redu. Ako su oni saglasni sa tim, tu nema ništa loše. Vrata su im otvorena. Sjećam se da…

(brat govori Šajkhu da su prisutne žene i da slušaju)

an-Nadžmî: Istina će biti rečena, bile tu prisutne žene ili ne. Jedan od Ahl-ul-Bajt je u vrijeme Tâbi`ûn ili tu negdje u jednoj noći oženio dvije žene. Tu dakle nema ništa loše, ukoliko oni to žele. Ukoliko su obje prijateljice saglasne sa tim, ne postoji ništa što ih spriječava da to učine. Zar ćemo reći da je to zabranjeno? Ne.