Ovo je Surûrijjah

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî (umro 1416)

Izvor:

 

Surûrijjah je pripisivanje Muhammadu Surûru Zajn-ul-`Âbidînu; autoru “Manhadž-ul-Anbijâ’” – knjige sa obmanjujućim nazivom. Ona je destruktivna po moral, uništava `Aqîdu, poziva ka vjerovanju Khawâridž i uništava omladinu, koja se odgaja sa nepristojnošću i bestidnošću – kao i vrijeđanjem, proklinjanjem i Takfîrom. To je Surûrijjah.