Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Šarh Hadîth “Lâ jaznî az-Zânî”, strana 35

Nećeš naći ni jednu jedinu osobu da upadne u novotariju a da se to ne zasniva na nedostatku znanja o Sunnetu i nedostatku sprovođenja Sunneta u praksu.

Onaj ko ima znanje o Sunnetu i praktikuje Sunnah nije u potrebi za novotarijama. U novotarije upadaju samo ljudi koji su neuki o Sunnetu.