Ovakvi osuđuju prvi adhân za džumu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za ono što se naziva prvi adhân za Džumu? Da li su učenjaci pričali o tome i rekli da nije dozvoljen?

Odgovor: Meni nije poznato da je neki učenjak to rekao. To spada u Sunnah pravovjernih khalîfâ, jer je to naredio `Uthmân bin `Affân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – treći pravovjerni khalîfah. Svrha je bila podsjećanje ljudi koji su bili zauzeti poslom na farmama i u trgovinama da je uskoro džuma, te da stoga ostave posao i da se pripreme za namaz. To djelo dakle spada u Sunnah pravovjernih khalîfâ – i jedino ga osuđuju neuki ili oni koji misle da su učeni.