Ovako završavaju takozvani mudri i umjereni

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 68-70

Dobro se pazite manhadža koji se počeo širiti među nama. Oni tvrde da je umjeren. Sada postoje ljudi koji govore:

“Ja idem kod Ahl-us-Sunnah i Salafijjûn i učim od njih, a zatim idem kod Ahl-ul-Bid`a i učim od drugih grupa koji nisu Salafijjûn.”

Jedan od muslimanskih imâma je bio upitan o takvoj osobi, pa je dao adekvatan odgovor. Rečeno je al-Awzâ`îju da čovjek govori da sjedi i sa Ahl-us-Sunnah i sa Ahl-ul-Bid`a. al-Awzâ`î je rekao:

“On je čovjek koji želi izjednačiti istinu sa neistinom.” [al-Ibânah al-Kubrâ (2/456)]

Ibn Battah je rekao kada je prokomentarisao ovu izjavu:

“al-Awzâ`î je rekao istinu. Ovaj čovjek ne pravi razliku između istine i laži ili nevjerstva i îmâna.”

Dobro se pazite sjedenja sa Ahl-ul-Bid`a. Dobro se pazite da ne budete prevareni njihovim znanjem. Ono što se može pronaći kod Ahl-us-Sunnah je više i čistije.

Oni koji imaju ovaj loš manhadž trebaju izvući pouku iz onoga što se desilo `Imrân bin Hittânu, koji se oženio svojom rodicom koja je bila od Khawâridž. On je namjeravao korigovati i uputiti nju, ali je u stvari ona prouzrokovala da on postane ekstremni Khâridžî!

Neka izvuku pouku iz onoga što se desilo Ibn `Aqîlu al-Hanbalîju, koji je rekao:

“Moje kolege među Hanâbilama su htjele da bojkotujem više učenjaka, ali sam ja smatrao da me je to spriječavalo da steknem korisno znanje.”

Tako je rekao Ibn `Aqîl – Allâh mu oprostio. adh-Dhahabî رَحِمَهُ اللهُ je prokomentarisao tu izjavu i rekao:

“Zabranjivali su mu da sjedi sa Mu`tazilama. On ih nije poslušao, upao je u njihovu zamku i usudio se iskriviti tekstove u Qur’ânu i Sunnetu. Molimo Allâha za zdravlje.” [Sijar A`lâm-in-Nubalâ’ (19/447)]

To je rezultat takozvanoga umjerenoga manhadža, koji nije zasnovan na Qur’ânu, Sunnetu i metodologiji Selefa رَحِمَهُم اللهُ.