Ovako se treba ophoditi prema Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Dokazuje li rat koji je Abû Bakr as-Siddîq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ vodio protiv onih koji nisu davali Zakâh da prema onima koji se protive hadîthima i Ahl-ul-Bid`a treba biti strog i grub?

Odgovor: Grubost i strogoća se primjenjuju prema onima koji su nepopustljivi, dok se prema onima koji nisu nepopustljivi treba ophoditi ljubazno. Njih treba privući i podstaći da prihvate istinu.