Ovako ćeš znati ko je Hizbî

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 39-40

Čovjek je rekao Abû Bakru bin `Ajjâšu:

“Ô Abû Bakre! Ko je Sunnî?”

On mu je dao fantastičan odgovor i rekao:

“Onaj ko se ne naljuti zbog neke strasti kada se priča o njima.” [aš-Šâtibî, al-I`tisâm (1/84)]

Zašto ne? Zato što se Sunnî jedino veže za Sunnah. Njega ne pogađa loš govor o Ahl-ul-Ahwâ’ (sljedbenicima strasti) i strastima. Njega ne pogađa loš govor o knjigama Ahl-ul-Ahwâ’ i njihovim autorima. To međutim nije slučaj sa osobom koja je zatrovana njima – iako on kaže da slijedi Sunnah. Čim se krene pričati o njegovim novotarijama i novotarijama njegove grupe, on se naljuti. Šta onda reći za slučaj kada se direktno upozorava protiv njih? Zasigurno će poludjeti.

Zato ćeš osjetiti kako se neki Hizbijjûn ljute i mijenjaju izraze lica kada se spominju greške njihovih grupa. Nakon toga im dođe Šajtân i uvjerava ih da je to ljutnja za Allâhovu سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى vjeru, a u stvari je to ljutnja za njihove sekte i sljedbenike tih sekti – željeli oni to ili ne. Obavezno je spominjati greške i upozoravati protiv njih. Ukoliko se osoba uvrijedi kada se spomenu greške da bi se izbjegavale, znaj da je to osoba koja slijedi strasti – čije je srce uništeno.