Ovako ćeš znati da li je ISIS u pravu ili ne

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada upozoravamo neke naše sinove i omladinu protiv ISIS-a, oni kažu da su njihova djela Džihâd na Allâhovome putu. Kažu da su vidjeli kako oni dijele “Kitâb-ut-Tawhîd”, izvršavaju kazne, obavezuju žene da se pokrivaju i ruše svetilišta. Kako pobijamo ovu sumnju?

Odgovor: Ova sumnja se pobija studiranjem manhadža ISIS-a i svih drugih; da li je on isti kao manhadž džemata muslimana ili oni odstupaju od njega – i čine li pobune protiv vladara? Oni ne smiju činiti pobune protiv vladara, nego trebaju biti sa džematom muslimana. Allâhova ruka je nad džematom. Oni ne smiju osnivati zaseban džemat.