Ovako ćeš znati da je daija u zabludi

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 62-63

Treć osobina koja karakteriše Ahl-ul-Bid`a wal-Ahwâ’ (sljedbenike novotarija i strasti) je da oni slijede svoje strasti. Allâh تَعَالَى je na to ukazao kada je rekao:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

“Oni u čijim je srcima zastranjenost slijede one što nisu sasvim jasni u težnji za smutnjom i svojevoljnim tumačenjem.” (3:7)

Zabluda je odstupanje od istine iz ljubavi prema strastima [aš-Šâtibî, al-I`tisâm (3/172)]

Primjer slijeđenja strasti je da su neki pozivači uvijek smatrali da pozivač može pozivati u Allâhovu vjeru na način koji je različit od načina na koji su to radili Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i njegovi ashabi.

Sûfijjah pozivaju u Allâhovu تَعَالَى vjeru putem pjesme.

al-Ikhwân al-Muslimûn smatraju da je ispravno pozivati u Allâhovu vjeru putem pozorišnih predstava, teatra, plesa i slično.

Džamâ`at-ut-Tablîgh smatraju da je ispravno pozivati u Allâhovu تَعَالَى vjeru putem (vremenski) ograničenih izlazaka i slično.

Nema sumnje da je to način prioritiranja strasti nad uputom. Postoji dokaz u Šerijatu da je djelo koje nije u skladu sa Allâhovim propisom odbačeno i neprihvaćeno.