Ovako ćeš presuđivati al-Ikhwân al-Muslimûn

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: al-Ikhwân al-Muslimûn je ideologija; među njima ima Ašâ`irah, Salafijjûn i ostalih. Zbog toga čovjek mora biti pravedan kada im presuđuje.

Odgovor: Njihov manhadž je jasan. Gledaj njihov manhadž, a ostavi podjele. Gledaj njihov manhadž i presuđuj im na osnovu njihovoga manhadža.