Otpadništvo prekida post

Autor: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî

Izvor: al-Mughnî (4/369-370)

Mi ne znamo da postoji učenjak koji ne smatra da se post otpadnika prekida. Ako se vrati u Islâm, dužan je napostiti taj dan bez obzira da li se vratio u Islâm tokom istoga dana ili nakon njegovoga završetka.

Ovo važi bez obzira da li je razlog njegovoga otpadništva nevjernička `Aqîdah, sumnja čiji je vlasnik uznevjerovao ili izjava koja je nevjerstvo, bez obzira da li se radi o šali ili ne. Allâh تعالى je rekao:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Ako ih zapitaš, oni će sigurno reći: ‘Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.’ Reci: ‘Zar se niste Allâhu i riječima Njegovim i poslaniku Njegovom rugali?’ Ne ispričavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici.” (9:65-66)

Post je `ibâdah a jedan od njegovih uslova je namjera. Namjera se poništava otpadništvom, baš kao namaz i Hadždž, jer je to čisti `ibâdah. Na taj način se on poništava nevjerstvom, baš kao namaz.