Otkup za zaklinjanje nečim drugim mimo Allâha

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li onome ko se zakune nečim mimo Allâha, kao na primjer Ka`bom, kažemo da posvjedoči da nema istinskoga boga osim Allâha kao otkup za to?

Odgovor: Da. Zaklinjanje nečim mimo Allâha nije dozvoljeno, bez obzira da li se radi o Ka`bi ili nečem drugom.