Otkup za prekršenu zakletvu se daje samo Muslimanima

Otkup za prekršenu zakletvu se daje samo Muslimanima

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (23/16/11565)

Pitanje: Osoba treba da se otkupi za prekršenu zakletvu tako što će nahraniti ili opskrbiti odjećom deset siromaha, ili postiti (tri dana), ali svi siromasi koje on poznaje ne obavljaju namaz. Da li mu je dozvoljeno dati njima? Šta on treba učiniti?

Odgovor: Muslimanu je otkup za prekršenu zakletvu obavezno dati Muslimanima. Nije ga dozvoljeno platiti osobi koja ne obavlja namaz, jer je onaj ko ostavi namaz negirajući njegovu obavezu Kâfir (nevjernik) prema saglasnosti učenjaka, a onaj ko ga ostavi iz nemarnosti je takođe Kâfir prema ispravnome mišljenju učenjâkâ.