Otkrivanje pogrešnog ramena tokom Tawâfa

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Kada sam prije nekoliko godina obavljao Hadždž, otkrio sam lijevo umjesto desnog ramena. Da li sam dužan žrtvovati nešto ili učiniti nešto drugo?

Odgovor: Nisi ništa dužan žrtvovati niti učiniti. Ukoliko si to učinio iz zaborava nadam se da ćeš imati punu nagradu, jer je tvoja namjera bila djelo – koje si međutim izvršio na pogrešan način.

Ukoliko si pogađao, nadam se da će ti Allâh تَعَالَى oprostiti. Nemoj međutim više pogađati kada je u pitanju vjera, nego pitaj učenjake – tako da obožavaš Allâha sa ispravnim uvidom i razumijevanjem.