Otac želi dati Zakât-ul-Fitr ćerki jer plata njenoga muža nije dovoljna

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno dati Zakât-ul-Fitr u novcu, i da li je ocu dozvoljeno dati Zakât-ul-Fitr svojoj udatoj ćerki – jer im plata njenoga muža nije dovoljna?

Odgovor: Nije mu dozvoljeno dati Zakât-ul-Fitr u novcu, jer se on mora dati u hrani. Allâhov poslanik je naredio da se Zakât-ul-Fitr daje u hrani: jedan sâ` datula, ili ječma, ili grožđica – dakle sâ` hrane koja se koristi u zemlji.

Zakât-ul-Fitr se mora dati u hrani; to je mišljenje većine učenjaka – i nije ga dozvoljeno platiti novcem. Takođe ga nije dozvoljeno dati ćerki, a ako je njen muž siromah – može ga dati njemu. Ukoliko joj je muž siromah, u redu je da ga dâ njemu. Nije ga međutim dozvoljeno davati ćerki ni unuci, kao ni neni niti ocu. Dozvoljeno ga je međutim dati siromašnoj sestri, siromašnoj tetki – ili siromašnome amidži koji ne živi u istoj kući sa davaocem. U tome slučaju ga je dozvoljeno dati siromasima.