Otac ne dozvoljava studiranje na islâmskome univerzitetu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Primljen sam na islâmski univerzitet – a sva hvala pripada Allâhu. Moj otac mi međutim zabranjuje da idem u Madînu, jer smatra studiranje Šerijata gubljenjem vremena – i rekao mi je da me se odriče ukoliko odem tamo. Šta da radim sa ocem koji ne obavlja namaz niti ga u osnovi zanima vjera?

Odgovor: Nemoj ga slušati; idi, studiraj i uči – a sva hvala pripada Allâhu. Naredio ti je grijeh, a ne poslušnost – a nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.