Ostavljanje Sunneta zbog pridobijanja ljudi

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitalac: Da li je dozvoljeno ostaviti neke Sunnete iz straha da će prouzrokovati smutnju ili napraviti podjelu među muslimanima?

Ibn `Uthajmîn: Kao na primjer?

Pitalac: Nije spomenuto.

Ibn `Uthajmîn: Moguće je da misli na podizanje ruku u namazu; neki učenjaci smatraju da ruke treba podizati jedino prilikom početnoga Takbîra – a osuđuju one koji podižu ruke prilikom odlaska na Rukû`, vraćanja sa Rukû`-a i ustajanja na treći rekat. Da li je u tome slučaju bolje razlikovati se od njih i postupati prema Sunnetu – ili ostaviti ovaj Sunnah da bi pridobio ove ljude?

Drugo je bolje, ali ovaj Sunnah ne treba ostavljati u potpunosti. Treba ga praktikovati kod kuće – te podučavati ove ljude da je ispravno podizati ruke u namazu. Kada pronađu smiraj u njegovim riječima, oni će podizati ruke.