Ostavljanje posta tokom putovanja nije povezano sa spajanjem i kraćenjem namaza

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

 

Pitanje: Da li mi je kao putniku u Ramadhânu dozvoljeno kratiti i spajati namaze ukoliko ne postim?

Odgovor: To nije povezano jedno sa drugim; ukoliko kao putnik ne postiš – to ne znači da ne smiješ spajati namaze. Dozvoljeno ti je i kratiti i spajati namaze dok postiš. Ispravan stav je da je dozvoljeno i postiti i ne postiti tokom putovanja. Preporučeno je međutim ne postiti, jer Allâh voli da robovi primjenjuju Njegove olakšice na isti način kao što mrzi da se čine Njegove zabrane.