Ostavite tu neznalicu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: U novinama se pojavio članak u kojem stoji da bi Allâh jasno u Qur’ânu spomenuo da je muzika zabranjena da je to htio, kao što je zabranio kamatu i blud…

Odgovor: Tako govore neuki. Ostavite ga. Muzika je zabranjena Qur’ânom, Sunnetom i koncenzusom učenjaka, kao što je spomenuo Šajkh-ul-Islâm. Šajkh-ul-Islâm navodi da su svi muzički instrumenti zabranjeni koncenzusom učenjaka.

 

 

[Sâlih al-Mughâmisî je rekao: “Sada pričamo o muzici općenito. Da je Allâh htio, došao bi âjah o tome, nakon čega bi stvar bila jasna i očigledna. Allâh bi rekao da se ne približavamo instrumentima, ali to nije došlo.”]