Osoba ne mora posjedovati sve osobine Khawâridža da bi se za njega moglo reći da je Khâridžî

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

Pitanje: Da li se za osobu kaže da je Khâridžî ukoliko proglasi vladara nevjernikom i pobuni se protiv njega, ili on takođe mora vjerovati da su veliki griješnici nevjernici – te posjedovati i ostalu `Aqîdu Khawâridža?

Odgovor: Osoba ne mora posjedovati sve osobine Khawâridža da bi se za njega moglo reći da je Khâridžî. Ukoliko on međutim nema iskvarenu `Aqîdu nego samo žudi za vlašću, takvi ljudi posjeduju neke ali ne i sve osobine Khawâridža, jer Khawâridž imaju pogrešna razumijevanja koja nisu u skladu sa razumijevanjima muslimana – a pored toga dižu pobune protiv vladara. Stoga za onoga ko diže pobunu protiv vladara ali nema ova pogrešna razumijevanja važi da posjeduje neke osobine Khawâridža, a to je dizanje pobune protiv vladara – iako on nema njihovu iskvarenu `Aqîdu.

Nije dakle neophodno utvrditi kod pojedinca svaku osobinu Khawâridža i da se kod njega sastave sve njihove osobine da bi se za njega moglo reći (da je Khâridži).