Osoba koja ne vjeruje u Allâhovo gospodarstvo je Kâfir

Osoba koja ne vjeruje u Allâhovo gospodarstvo je Kâfir

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (1/58/9272)

Pitanje: Da li se osoba koja smatra da neko drugi mimo Allâha kontroliše svemir smatra Kâfirom (nevjernikom)?

Odgovor: Ko god ovo vjeruje se smatra Kâfirom, jer je pripisao partnera Allâhu u Njegovome gospodarstvu. On je čak gori u nevjerstvu od mnogih Mušrikâ koji su Allâhu pripisivali partnere u Njegovome božanstvu.