Osoba je naizgled Salafî, ali nema Tazkiju

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdi al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Ukoliko se u našoj zemlji pojavi daija koji, po onome što se vidi iz njegovih predavanja i khutbi ima ispravnu `Aqîdu i manhadž, da li je braći Salafijjûn dozvoljeno da sjede sa njim (i da uzimaju znanje od njega), ili je za to neophodna Tazkijah (preporuka) nekoga od velikih učenjâkâ?

Odgovor: Ne, (ravnajte se) prema onome što se na njemu vidi. Na ljude gledamo shodno onome što je na njima vidljivo i propis se zasniva na onome što je vidljivo – a ne na onome što je skriveno. Ako je očigledno da on poziva u Allâhovu vjeru Qur’ânom i Sunnetom i da je na manhadžu Salaf-us-Sâlih, uzimajte od njega znanje, sjedite sa njim, postavljajte mu pitanja i diskutujte sa njim o `Aqîdi i manhadžu – da bi se on njima okoristio, a i oni njime.