Osoba je klanjala i Akšam i Jaciju prateći imama na istome namazu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Osoba se priključila džematu koji je klanjao Jaciju sa nijjetom da klanja Akšam. Kada je imam ustao na četvrti rekat, on je sam dovršio svoj namaz i predao Salâm – a zatim se ponovo priključio džematu sa nijjetom da klanja Jaciju. Da li je njegovo djelo ispravno?

Odgovor: Njegov Akšam je ispravan, iako je sam ostao da sjedi i predao Salâm. On u ovome slučaju može odabrati želi li nakon trećega rekata sam dovršiti namaz i predati Salâm – ili ostati na sjedenju i čekati da preda Salâm sa imamom. Njegov Akšam je dakle ispravan.

Jacija međutim nije ispravna. Isti namaz se ne može podijeliti na dva namaza – tako da jedan njegov dio bude Akšam, a drugi Jacija. To dakle nije ispravno, i on mora ponoviti Jaciju.