Opravdanje zbog neznanja ima svoje granice

Opravdanje zbog neznanja ima svoje granice

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li samo učenjaci smiju proglasiti nevjernicima pojedince koji obožavaju grobove – ili je to dužnost i naroda?

Odgovor: Svi koji obožavaju druge mimo Allâha su mušrici – bez obzira da li se radi o učenjacima ili laicima, građanima ili beduinima. Što se tiče opravdanja jer je neuk – Allâh zna bolje.

Neznanje ima svoje granice. Gdje on živi? Živi li u zemlji koja je daleko od islâma pa zbog toga ništa ne zna? U tome slučaju je neuk. Ukoliko međutim živi među muslimanima, dolazi u masdžide i sluša Qur’ân, ahâdîth i darsove – koliko će dugo biti neuk? Do Sudnjega Dana? Nije ispravno rezonovati na taj način.

Nije dozvoljeno tražiti opravdanja ljudima i olako gledati na ovo pitanje. To je metodologija Murdži`ah, koja je na putu ka nama preko naših sunarodnikâ. Moramo se paziti toga.