Oprašta li se manji Širk?

Oprašta li se manji Širk?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Što se tiče manjega Širka, šta je ispravno po tome pitanju? Ulazi li on pod Allâhovu volju (da će ga Allâh oprostiti kome On hoće a kazniti zbog njega koga On hoće), ili za njega važi isto što i za veći Širk?

Odgovor: Allâh zna bolje. On je rekao:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

“Allâh, doista, neće oprostiti da se Njemu išta ravnim smatra.” (4:116)

Širk je dakle spomenut generalno, bez obzira da li se radi o većem ili manjem. Počinilac manjega Širka međutim, iako će biti kažnjavan, neće vječno ostati (u Džahannamu) – za razliku od počinioca većega Širka – koji će vječno biti kažnjavan.