Onome ko ne bude klanjao tri Džume srce će biti zapečaćeno

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Prenešeno je da će srce biti zapečaćeno onome ko ne bude klanjao tri Džume. Da li je srce osobe koja učini ovo djelo bolesno ili mrtvo?

Odgovor: Onaj kome je srce zapečaćeno ima bolesno i mrtvo srce. Da je zapečaćeno znači da više ne prihvata istinu. To je dakle vrlo ozbiljna prijetnja.