Oni se ne smiju nazivati Ahl-us-Sunnah

Govornik: Šajkh `Abdus-Salâm bin Bardžas Âl `Abdil-Karîm (umro 1425)

Izvor: al-Džarh wat-Ta`dîl `indas-Salaf, strana 42-44

Za osobu koja se asocira sa nekom od današnjih grupa, kao što su Džamâ`at-ut-Tablîgh, al-Ikhwân al-Muslimûn, Hizb-ut-Tahrîr ili Džamâ`at-ut-Takfîr wal-Hidžrah, važi da je ta grupa mjerilo njegove ljubavi i njegove mržnje. Za takvoga nije dozvoljeno reći da je od Ahl-us-Sunnah po tome pitanju. Onaj ko za takvoga kaže da je on od Ahl-us-Sunnah i ništa više griješi. Samim time što je njegova grupa mjerilo njegove ljubavi i mržnje, što se asocira sa njom ili što je zadovoljan da joj se pripisuje, on se zaprljao ovom podlom novotarijom koja je napravila podjelu među muslimanima i prouzrokovala neprijateljstvo i mržnju među njima. Ukoliko je ovakva osoba zaista u skladu sa Ahl-us-Sunnah u svemu osim u ovome pitanju, obavezno je reći da on nije od Ahl-us-Sunnah u ovome pitanju – jer je odnos Sunneta prema ovome sektaštvu poznat, jasan i očigledan.

Čovjek je došao Imâmu Mâliku i rekao mu:

“Abû `Abdillâh! Želim te pitati o nečemu što će biti argument između mene i Allâha عَزَّ وَجَلَّ“. Imâm Mâlik je rekao: “Pitaj”. On je rekao: “Ko su Ahl-us-Sunnah?” (Imâm Mâlik) je odgovorio: “Ahl-us-Sunnah su oni koji nemaju ime po kojem su poznati; nisu Džahmijjah, nisu Qadarijjah, nisu Râfidhah…” [Ibn `Abdil-Barr, al-Intiqâ’ (35)]