Oni koji sjede sa novotarima su opasniji po nas od samih novotarâ

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

`Abdullâh bin `Awn bin Artabân رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Oni koji sjede sa novotarima su opasniji po nas od novotarâ.”

Zašto? Zato što su novotari ispoljili njihove stvari i otkrili njihovo stanje, pa su ljudi na oprezu sa njima.

Što se međutim tiče osobe koja ispoljava da je Sunnî i da je na `Aqîdi Ahl-us-Sunnah i da je na putu Ahl-us-Sunnah, a sjedi sa novotarima – to je za nas opasnije od samih novotarâ.

Zašto? Zato što je njegova obmana i prevara veća. On vara laika. On vara narod. Oni od njega bivaju prevareni sa dvije tačke gledišta:

1. Oni sjede sa novotarima, pa onaj ko ga vidi da sjedi sa novotarom kaže:

“Da sa njim nešto nije u redu, on sa njim ne bi sjedio, jer on je Sunnî, a mi ga poznajemo.”

Na taj način on prouzrokuje da ljudi budu prevareni.

2. On sam odvlači laike od Ahl-us-Sunnah i puta Ahl-us-Sunnah u suprotstavljanju novotarima, sve dok ih ne dovede njima. Ovo je zato što on, nakon sjedenja i provođenja vremena sa novotarima, postaje kao i oni i slijedi njihov put, pa tako odvlači one koji su njime prevareni – jer ga od prije poznaju da je na Sunnetu (pa ga nastavljaju slijediti). Na taj način on prouzrokuje da ljudi budu prevareni.

Neki od njih su takođe rekli, a ovo se spominje u predajama sinova Isrâ’îlovih, od Sulajmâna عَلَيْهِ السَّلَامُ da je on rekao:

لا تَحْكُمُوا عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْظُرُوا مَنْ يُخَادِنُ

“Nemojte ni o kome donositi zaključke dok ne vidite koga je uzeo za prijatelja.”

Nemojte ni o kome donositi zaključke dok ne vidite njegovoga prijatelja. Ko je njegov prijatelj? Kada ga vidite, poznavat ćete ga po njegovome prijatelju.

Osoba može sakriti ono što je u njemu, pa šuti i ne pokazuje to. Njegov prijatelj će ga, međutim, otkriti, jer se, kao što su Selefi rekli, sve osim prijateljstva može sakriti. Ovo smo, ja mislim, juče spomenuli.

Sve se može sakriti, osim prijateljstva.

Gdje ćeš sa svojim prijateljem? Hoćeš li ga strpati u svoj stomak? On ne može izbjeći da hoda pored njega, da hoda sa njim.

Pa ako te vide sa osobom koja je Qadarî, ti si kao i on.

Ako te vide sa osobom koja je Džahmî, ti si kao i on.

Ako te vide sa osobom koja je Râfidhî, ti si kao i on.

Nemoguće je da mu se ti približiš a da vjera u tvome srcu ne oslabi, jer ti kreneš smatrati da ti ono na čemu je on neće naškoditi – sve dok ne dođe vrijeme da si i ti na onome na čemu je on.