Oni koji pobijaju novotare su Mudžâhidi na Allâhovome putu

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah, pitanje 29

Pitanje: Da li je ispravno reći da se onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a smatra Mudžâhidom na Allâhovome putu?

Odgovor: Da; nema sumnje da je onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a Mudžâhid. Kada je Imâm Ahmad bio upitan ko je bolji između onoga ko (dobrovoljno) posti, obavlja namaz, udjeljuje sadaqu, čini I`tikâf i druga dobra djela i onoga ko pobija novotare – odgovorio je:

“Onaj ko posti, obavlja namaz, udjeljuje sadaqu i čini I`tikâf je od koristi sebi – dok je onaj ko pobija novotare od koristi svim ljudima”.

Nema dakle sumnje da je onaj ko pobija novotare bolji, a o tome su govorili mnogi učenjaci.

al-Fatâwâ al-Džallijjah, pitanje 29