Oni koji ogovaraju Šajkha Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî su Hizbijjûn

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

 

Pitanje: Šta reći o diplomiranim studentima iz Medine koji ogovaraju Šajkha Rabî`?

Odgovor: Oni koji ogovaraju uvaženoga Šajkha Rabî` – Allâh ga nagradio jer je stao na put mnogim novotarima – moraju biti Hizbijjûn, bilo da pripadaju al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûrijjûn, ili drugim Hizbijjûn. Oni međutim jedino samima sebi nanose štetu.