Onaj kome se ne sviđaju upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a je od Ahl-ul-Bid`a

Autor: Imâm `Alî bin Thâbit al-Khatîb al-Baghdâdî (umro 463. godine po Hidžri)

Izvor: Târîkh Dimašq (8/15)

`Uqbah bin `Alqamah je rekao:

“Bio sam kući kod Arta’e bin al-Mundhir kada je neko od prisutnih rekao: “Šta kažete o osobi koja je sa Ahl-us-Sunnah i provodi vrijeme sa njima, ali, kada se krene pričati o Ahl-ul-Bid`a kaže: “Poštedite nas govora o njima. Nemojte ih spominjati.”? Arta’ah je rekao: “On je od njih. Nemojte biti prevareni njime.” Bilo mi je neugodno nakon tih riječi, pa sam otišao al-Awzâ`îju – koji je bio dobro upoznat sa ovim stvarima. On je rekao: “Arta’ah je u pravu. Onako je kako je on rekao. Taj zabranjuje da se oni spominju. Kako će se Ahl-ul-Bid`a izbjegavati ukoliko se ne spominju?””