Onaj kome post postane obavezan tokom dana treba postiti ostatak dana

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:Onaj kome post postane obavezan tokom dana, a na početku dana mu nije bio obavezan, treba postiti ostatak dana. Primjeri toga su putnik koji se tokom dana vrati u mjesto prebivališta, žena koja tokom dana postane čista nakon mjesečnog pranja i čovjek koji je bio neuk o postu pa je tokom dana saznao za obaveznost posta. On treba postiti ostatak dana nakon što je stekao znanje, te i napostiti taj dan – jer nije postio čitav dan. A ostatak dana će postiti iz poštovanja prema vremenu.