Onaj ko živi među muslimanima nema opravdanje zbog neznanja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi smatrate o onome ko kaže da je onaj ko ispoljava širk mušrik – ali ga ne proglašavamo otpadnikom prije nego što mu se uspostavi dokaz? Da li je ovaj govor ispravan?

Odgovor: Ukoliko se radi o osobi koja može biti neuka o tome, tačno je da mu prvo treba pojasniti stvari. Ukoliko se međutim radi o osobi koja živi među muslimanima i ne može biti neuka jer mu je prenešeno znanje, da`wah i Qur’ân – takva osoba ne može biti neuka i stoga nema opravdanje zbog svoga neznanja.

Mi ne presuđujemo srcima nego sudimo na osnovu onoga što je vidljivo. Srca prepuštamo Allâhu عَزَّ وَجَلَّ. Nismo zaduženi da presuđujemo srcima.