Onaj ko zaduži nekoga da za njega kolje ne treba uklanjati ništa od svoje kose, noktiju i kože

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Čovjek je otišao na Hadždž, a prije odlaska je zadužio osobu da umjesto njega zakolje u njegovoj zemlji. Da li mu je to dozvoljeno, ili mu je dovoljno da obavi Hadždž i da ne kolje? Šta mu je najbolje učiniti i koji šerijatski propisi ovim stupaju na snagu?

Odgovor: Ukoliko je njegova familija sa njim, bolje je da ne zadužuje nikoga da za njega kolje. Ukoliko je njegova familija međutim ostala u njihovoj zemlji, treba zadužiti nekoga ko će za njega zaklati kod njegove familije. Neka u tom slučaju ne uklanja ništa od svoje kose, noktiju i kože, osim u slučaju da obavi `Umru. U tom slučaju će skratiti kosu, jer kraćenje spada u posvećenost.