Onaj ko šuti o Ahl-ul-Bid`a krije Allâhovu objavu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li oni koji šute o ljudima čije metodologije odstupaju od metodologije Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ne objašnjavaju neke njihove greške spadaju među one koji kriju ono što je Allâh objavio?

Odgovor: Da. Greške svih koji griješe moraju biti objašnjene – bez obzira da li su u pitanju greške koje su Širk, nešto drugo mimo Širka, grijesi ili greške u manhadžu. One dakle moraju biti objašnjene, a onaj ko šuti a u stanju je objasniti – krije znanje.