Onaj ko spominje dobre strane novotara širi novotarije

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Šarh Lum`at-il-I`tiqâd, strana 269

U manhadž Ahl-us-Sunnah spada bojkotovanje Ahl-ul-Bid`a, ne bi li napustili svoje novotarije. Ukoliko se ne bojkotuju, na taj način se podržavaju a njihova djela odobravaju – i varaju drugi ljudi. Ukoliko ih učenjaci i uzori bojkotuju, ljudi će ih izbjegavati – a oni će se stidjeti ljudi. Zato su novotarije bile skrivene za vrijeme ashaba i pravednih generacija. Pojavile su se tek u četvrtkom vijeku, nakon prolaska pravednih generacija.

Ne treba govoriti ono što danas govore neuki, da treba navesti novotarove dobre strane i novotarije. Oni ovo nazivaju ravnotežom (الموازنة).

Na taj način se šire novotarije. Nije nam naređeno navođenje dobrih strana. Za to će se pobrinuti Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى. A kako mi i možemo znati njihove dobre strane i da li Allâh zaista smatra dobrima? To nam nije naređeno. Jedino nam je naređeno pokazati grešku, tako da je ljudi izbjegavaju i da se njen počinilac pokaje Allâhu عَزَّ وَ جَلَّ ukoliko mu Allâh želi dobro. Spominjanjem njegovih dobrih strana i osobina ljudi olako gledaju na novotarije.