Onaj ko se slaže sa Ahl-ul-Bid`a u jednom pitanju `Aqîde je novotar

Onaj ko se slaže sa Ahl-ul-Bid`a u jednom pitanju `Aqîde je novotar

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko se učenjak Ahl-us-Sunnah slaže sa Ahl-ul-Bid`a u jednom pitanju vjerovanja, smatra li se on istim kao i oni?

Odgovor: Da. Ukoliko se slaže sa njima u jednom pitanju vjerovanja i osnovâ `Aqîde – on je novotar.