Onaj ko se druži sa Hizbijjûn je Hizbî

Onaj ko se druži sa Hizbijjûn je Hizbî

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor: 

Pitanje: Da li je dozvoljeno upozoravati protiv daija koji se druže sa Hizbijjûn, ili je to isključivo pravo učenjâkâ u tim zemljama?

Odgovor: Onaj ko smatra da je daija i Salafî a istovremeno se druži sa Hizbijjûn – dokazuje kako je slabo njegovo slijeđenje Salafijjah. Njega treba savjetovati, a ukoliko ih ne napusti – protiv njega treba upozoravati i time se on smatra istim kao Hizbijjûn i novotari.